معرفی دانشگاه

 

تاریخچه دانشگاه نهاوند

 

 

دربهمن ماه سال ۱۳۸۱ پس از بازدید وزیر محترم وقت علوم ، تحقیقات و فناوری از شهرستان نهاوند و بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های این شهرستان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با پذیرش ۲۵ نفر دانشجو در رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا همدان شروع به فعالیت نمود.

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ با پیگیری های ریاست وقت دانشگاه و دستور وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مجتمع آموزش عالی نهاوند، که بزرگترین مجتمع آموزش عالی غرب کشور است با دو رشته جدید مهندسی کشاورزی و مهندسی صنایع ارتقاء یافت.

در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی موافقت اصولی خود را با ارتقاء مجتمع آموزش عالی نهاوند به دانشگاه نهاوند اعلام نمود و از این تاریخ به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه داده و از دانشگاه بوعلی سینا منفک گردید.

دانشگاه نهاوند در حال حاضر دارای ۳ دانشکده می باشد و با بهره گیری از دانش و تخصص ۱۵ عضو هیأت علمی در ۵ گروه آموزشی و تعداد ۶۰۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

روابط عمومی