بازدید سرزده نماینده شهرستان از دانشگاه

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر بهرام نیا به صورت سرزده از دانشگاه بازدید نموده و ضمن سرکشی به واحدهای مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی در جریان روند امور اجرایی قرار گرفتند. همچنین ایشان ضمن حضور در دفتر ریاست دانشگاه و تقدیر و تشکر از زحمات ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مرادی مخلص در خصوص تکمیل و تجهیز سایت اصلی دانشگاه نهاوند در مدت زمان کوتاه از ایشان به عنوان مدیر جهادی نام بردند. در ادامه ایشان به گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به آموزش عالی شهرستان و بخصوص دانشگاه دولتی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی تک جنسیتی غرب کشور و نیز ارائه پیشنهادات کاربردی و تعامل در جهت توسعه آموزش عالی شهرستان پرداختند.