بازدید ریاست دانشگاه از زمین چمن مصنوعی در دست احداث

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۹۸ ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر مرادی مخلص ضمن بازدید از زمین چمن مصنوعی دانشگاه، از نزدیک در جریان روند آماده سازی فضای مذکور قرار گرفتند. شایان ذکر است پروژه یاد شده با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال با حمایت‌های سازمان امور دانشجویان (اداره کل تربیت بدنی) و صندوق رفاه دانشجویان در حال اجرا می‌باشد.

 

 

روابط عمومی