انتصاب سرکار خانم دکتر آمنه امانی به عنوان “دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه” با حضور نماینده نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه بوعلی سینا

صبح روز یکشنبه کارگاهی تحت عنوان “هم افزایی و هم اندیشی اساتید دانشگاه” در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضور دکتر عباسی نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بوعلی سینا، دکتر عمادی دبیرستاد هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه های استان همدان، ریاست و اعضاء هیات علمی دانشگاه نهاوند و به همت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه برگزار گردید و سرکار خانم دکتر آمنه امانی به عنوان “دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه نهاوند” منصوب گردیدند.

در این مراسم دکتر مرادی مخلص ضمن اشاره به وضعیت کنونی دانشگاه با توجه به استقرار و بهره برداری از ساختمان اصلی دانشگاه و نیز موقعیت گردشگری شهرستان و دارا بودن پایگاه ارزشمندی از گیاهان دارویی بومی؛ این مهم را نقطه عطفی در توسعه پایدار و آموزش عالی شهرستان دانستند. در ادامه دکتر عمادی حضور اعضاء هیات علمی جوان، خلاق و متعهد و نیز فداکار را سرمایه ای ارزشمند در پیکره آموزش عالی دانسته و بر ایجاد دفتر تشکیلات هم اندیشی اساتید در دانشگاه های کشور تاکید داشتند.

در پایان دکتر عباسی در خلال کارگاه مذکور مباحث مربوط به اقتدار علمی، انتقاد پذیری، انعطاف پذیری، دشمن شناسی، حرکت پیشرو در خصوص تولید علم و فناوری، معنویت و اخلاق را به عنوان مباحث اصلی گفتمان خود مورد بررسی قرار دادند.