تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه نهاوند تا روز پنج شنبه هشتم اسفند ماه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به تصمیم استانداری همدان کلیه کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌های سراسر استان همدان تا روز پنج شنبه هشتم اسفند ماه در نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل است.

همپنین یادآور می‌شود تمامی فعالیت‌های اداری دانشگاه‌های استان برقرار بوده و تعطیل نمی باشند.

 

 

روابط عمومی