برگزاری کارگاه آموزشی “ظرفیت‌های وب ۲ در آموزش عالی ایران در دوران پسا کرونا”

در راستای توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی در خصوص برگزاری کلاس های مجازی، کارگاه آموزشی تحت عنوان «ظرفیت‌های وب ۲ در آموزش عالی ایران در دوران پسا کرونا» توسط جناب آقای دکتر حسین مرادی مخلص در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ به صورت الکترونیکی برگزار گردید.