کمک مومنانه دانشگاهیان دانشگاه نهاوند با راه اندازی پویش مهربانی

بیماری کرونا مرارت ها و آلام فراوانی برای جامعه ایجاد کرده است، اما در کنار زشتی‌های این میهمان ناخوانده، صحنه‌های بسیار زیبا و ارزشمندی برای رفع گرفتاری‌ها، همیاری و همدلی بین ایرانیان شکل گرفت و به معنی واقعی کلمه تهدیدها به فرصت همدلی و مهربانی تبدیل شد.

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره رزمایش کمک مومنانه، جمعی از دانشگاهیان دانشگاه نهاوند با راه اندازی پویش‌ مهربانی درصدد تهیه بسته‌های معیشتی برای استفاده خانواده‌های نیازمندی که به خاطر ویروس کرونا خانه‌نشین شده‌اند برآمدند تا از این طریق بتوانند سختی شرایط حاصل از بحران کرونا بر دوش خانواده های نیازمند را کاهش دهند. بسته‌های معیشتی در قالب کمک مومنانه شامل اقلام اساسی همچون برنح، روغن، ماکارانی و مرغ بودند که توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین نیازمندان توزیع شدند.

امید است با همدلی، عزم ملی و رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه‌های مسؤولان حوزه بهداشت و درمان بتوان از این شرایط دشوار کنونی عبور کرد.