راه اندازی دفتر سلامت و تندرستی دانشگاه

طی تلاش‌های شبانه روزی همکاران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و نیز حمایت‌های حوزه معاونت مالی و اداری دانشگاه  و با توجه به وضعیت حساس کنونی جامعه در بعد تجهیز به ابزارهای بهداشتی در خصوص مواجعه با ویروس کرونا و ضرورت آن در محیط های دانشگاهی؛ ظهر روز سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه با حضور ریاست، معاونین و تنی چند از همکاران دانشگاهی دفتر سلامت و تندرستی دانشگاه افتتاح و از زحمات جناب آقای دکتر خادمی عضو هیات علمی و نیز مسئول راه اندازی این مرکز قدردانی به عمل آمد.

 

 

«روابط عمومی»