دیدار رئیس دانشگاه نهاوند با رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم در خصوص ساخت خوابگاه دانشجویی خیرساز در نهاوند

صبح روز  سه شنبه ۲۰ خرداد ماه سال جاری ریاست دانشگاه نهاوند، جناب آقای دکتر مرادی مخلص با حضور در دفتر ریاست صندوق رفاه دانشجویی کشور، دکتر مطیعی در خصوص ایجاد بستری مناسب جهت ساخت خوابگاه دانشجویی خیرساز در شهرستان با توجه به شرایط ویژه دانشگاه (تک جنسیتی بودن) و نیز استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی با ایشان و معاون اداری و مالی آن مجموعه به بحث و تبادل نظر پرداخته و زمینه همکاری را جهت انجام این مهم فراهم نمودند.

 

 

روابط عمومی