برگزاری دومین نشست مجازی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال ۹۸۲

دومین نشست مجازی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال ۹۸۲ و تشریح جزئیات آن با حضور معاونت آموزشی و پژوهشی، مدیر آموزش، کارشناسان آموزش، اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو دانشگاه سه شنبه دهم تیر ماه برگزار گردید. محوریت و مباحث اصلی مطرح ساختن استفاده از تمامی امکانات و زیرساخت‌های موجود جهت برگزاری هر چه بهتر امتحانات با توجه به شرایط فاصله گذاری اجتماعی می‌باشد.

 

«روابط عمومی»