برند سازی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند با اعتبار ۳/۵ میلیارد تومان

طی دیدار امروز نماینده شهرستان نهاوند، جناب آقای مهندس شهبازی و رئیس دانشگاه دولتی جناب آقای دکتر مرادی مخلص  با رئیس بودجه آموزش عالی در سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر میرزابزرگ، طرح ملی «برند سازی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند» با اعتبار ۳/۵ میلیارد تومان در حوزه دانشگاه نهاوند مورد تایید قرار گرفت. این طرح ملی پژوهشی – کاربردی، با هدف مطالعه، طراحی و اجرای تجاری سازی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند با استفاده از پتانسیل ویژه اعضای هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه دولتی نهاوند و ظرفیت گلخانه‌های موجود شهرستان طی سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تا سال ۱۴۰۲ انجام خواهد پذیرفت. همچنین در خلال این نشست در خصوص تخصیص اعتبارات لازم جهت انجام محوطه سازی فضای دانشگاه در بودجه ۱۴۰۰ نیز قول مساعدت ویژه منظور گردید.

 

 

«روابط عمومی»