اطلاعیه تعطیلی فعالیت‌های حضوری دانشگاه در هفته جاری

بسمه تعالی

پیرو اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در استان همدان توسط ستاد استانی مقابله با کرونا (با توجه به شرایط ویژه شهرستان نهاوند و در جهت حفظ سلامت همکاران و مراجعین) و همچنین تصمیم هیات رئیسه محترم دانشگاه، از روز یکشنبه ۲۲ تیرماه لغایت ۲۸ تیر ۱۳۹۹ کلیه فعالیت‌های آموزش حضوری و اداری دانشگاه تعطیل می‌باشد.

لازم به ذکر است برگزاری امتحانات به صورت مجازی و فعالیت‌های مربوط به حوزه‌های حفاظت فیزیکی، انتظامات و فعالیت‌های تاسیساتی به قوت خود باقی است.

همچنین فعالیت‌ واحدهایی که در ایام ذکر شده (بنا به ضرورت) حضور کارکنان الزامی تشخیص داده شود، با هماهنگی معاونت مربوطه برنامه حضور (به صورت حداقل حضور فیزیکی) تنظیم و با رعایت کامل موازین بهداشتی اجرایی گردد.

 

مدیریت امور اداری دانشگاه نهاوند