راه اندازی مرکز نوآوری و کلکسیون گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند

طی دیدار امروز ریاست دانشگاه نهاوند دکتر مرادی مخلص با دبیر ستاد تولید گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر عصاره در دفتر ایشان در تهران؛ با استعانت از الطاف خداوند متعال دو دستاورد مهم با استفاده از پتانسیل علمی دانشگاه نهاوند و نیز اقلیم ناب شهرستان در خصوص ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی و نیز راه اندازی مرکز نوآوری گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند به تصویب رسید. شایان ذکر است که این دستاورد مهم در ادامه پیگیری‌های نماینده محترم جناب آقای مهندس شهبازی در خصوص برندسازی گیاهان دارویی در قالب کارگروه‌های توسعه پایدار شهرستان؛ به انجام رسیده است.

 

 

«روابط عمومی»