اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی

نتایج مسابقه کتابخوانی ویژه دانشگاهیان دانشگاه نهاوند به شرح ذیل می باشد:

کارمندان:

 سرکار خانم دکتر الهام آرین 

دانشجویان:

 سرکار خانم فاطمه قاسمی

** لازم به ذکر است نفرات برگزیده برای دریافت جوایز خود به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.**