معرفی اولین دانشیار دانشگاه نهاوند

سرکار خانم دکتر ملیحه السادات صفایی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه نهاوند پس از کسب امتیازات لازم از هیات ممیزه دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ موفق به ارتقا به مرتبه دانشیاری و به عنوان اولین دانشیار دانشگاه نهاوند معرفی شدند. ضمن تبریک ویژه خدمت ایشان توفیقات روز افزونشان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.