انتصاب سرکار خانم دکتر فرشته یعقوبی به عنوان معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم دکتر فرشته یعقوبی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب شدند.

 

 

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر قیاسی؛ سرکار خانم دکتر فرشته یعقوبی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب شدند. همچنین از زحمات سرکار خانم دکتر مهبانو قادری، نیز در دوران تصدی ایشان در این سمت تقدیر و تشکر به عمل آمد. ضمن آرزوی سلامت و عاقبت بخیری، توفیقات روزافزون این عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.