انتصاب سرکار خانم مهندس هنگامه هادیان به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری

سرکار خانم مهندس هنگامه هادیان به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شدند.

 

 

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر قیاسی؛ سرکار خانم مهندس هنگامه هادیان به عنوان سرپرست  مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شدند. ضمن آرزوی صحت و سلامت، توفیقات روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.