انتخاب دانشگاه نهاوند به عنوان ارگان نظارتی در کارگروه ستاد مبارزه و پیشگیری از بحران کرونا

در شرایط حساس کنونی و شیوع موج سوم بحران و بیماری کرونا و با توجه به نشست اخیر مدیران و روسای ادارات و سازمان های دولتی با فرماندار شهرستان، در خصوص همکاری همه جانبه تمامی دستگاه های اجرایی با ستاد پیشگیری و مبارزه با بحران پیش رو؛ صبح روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه سال جاری، دانشگاه نهاوند میزبان مسؤلان دانشکده فنی و حرفه‌ای نهاوند (حاج حشمت شهبازی) و نیز جناب آقای سرهنگ گودرزی، مسؤل بسیج دانشجویی شهرستان بودند. محور نشست فوق برنامه ریزی جهت ورود جدی، علمی و تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان و نیز استفاده از ظرفیت های خودجوش دانشگاهیان با همکاری بسیج دانشجویی، به مباحث کنترل و رعایت جدی پروتکل های بهداشتی در سطح شهرستان  عنوان می گردد.

 

 

«روابط عمومی»