انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و … ما بین دانشگاه نهاوند و اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان نهاوند

به منظور توانمندسازی مهارتی اعضا هیات علمی، کارکنان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه نهاوند، تفاهم نامه ای بین این دانشگاه با اداره فنی و حرفه ای شهرستان، با حضور جناب آقای مهندس ترکمان، ریاست اداره فنی و حرفه ای و جناب آقای دکتر قیاسی در محل دانشگاه نهاوند منعقد گردید، که اهداف و تعهدات مشترک آن به شرح ذیل می باشد. 

اهداف تفاهم نامه

– توانمندسازی دانشگاهیان دانشگاه نهاوند در راستای تجارب فنی، مهارتی و حرفه‌ای

– استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت‌ها و تکالیف.

– فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی

تعهدات فنی و حرفه ای نهاوند

– همکاری با دانشگاه نهاوند در برنامه‌های مهارت آموزی

– همکاری در معرفی و بهره‌گیری از مربیان مورد نیاز جهت اجرای دوره‌های مورد نظر دانشگاه نهاوند و ارائه خدمات مشاوره آموزشی، شغلی و مهارت آموزی

– همکاری در راستای بهره‌گیری دانشگاه نهاوند از کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تمام ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای نهاوند

– صدور گواهینامه مهارت یا اعطای گواهی (تأییدیه) حضور در دوره برای معرفی شدگان از سوی دانشگاه نهاوند

تعهدات دانشگاه نهاوند

– تأمین فضا و بستر لازم برای آموزش الکترونیکی مجازی.

– ارائه دوره‌های آموزشی مرتبط با رشته‌های تحصیلی و معرفی دانشجویان به فنی و حرفه‌ای نهاوند جهت اجرای دوره‌های مورد نظر

– فراهم سازی زمینه اجرای واحدهای درسی کارآموزی، کارورزی، آزمایشگاهی و کارگاهی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای نهاوند

تعهدات مشترک

– همکاری در برگزاری همایش‌ها و کارگاه های آموزشی مشترک

– همکاری در طراحی و اجرای دوره‌های آموزش مهارتی به صورت مجازی

– صدور گواهی (تأییدیه) حضور در دوره‌های آموزشی به صورت مشترک برای مهارت آموزان حسب نیاز و تقاضا

– همکاری در خصوص تمامی ظرفیت‌های دانشگاه نهاوند و فنی حرفه‌ای نهاوند

 

 

«روابط عمومی»