انعقاد تفاهم نامه همکاری‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری بین دانشگاه دولتی، جهاد کشاورزی و اتحادیه تعاونی روستایی استان همدان

ظهر روز سه شنبه ۱۸ آذرماه سال جاری دانشگاه نهاوند میزبان حضور جناب آقای مهندس عباسی مشاور رئیس جهاد کشاورزی استان، جناب آقای مهندس خزایی مدیر صندوق توسعه کشاورزی استان، جناب آقای مهندس باقری مدیر اتحادیه تعاونی روستایی استان، جناب آقای دکتر کلوندی معاون علمی و آموزشی مرکز تحقیقات استان، جناب آقای مهندس شهبازی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، جناب آقای مهندس حاج باباعلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، جناب آقای مهندس ملکی مدیر دفتر نماینده شهرستان، ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر قیاسی و  اعضاء هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی و نیز ترویج و آموزش کشاورزی در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاریهای پژوهشی، آموزشی و فناوری بین دانشگاه با سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه تعاونی روستایی استان با محوریت گیاه استراتژیک گشنیز بودند.

پس از تبادل نظرهای چندساعته در خصوص شرایط و اقلیم ناب شهرستان و نیز اهمیت ویژه محصول گشنیز شهرستان در چرخه ملی و بین المللی به اختصار موارد ذیل به تصویب نهایی رسید.

  1. استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه در جهت شناسنامه دار شدن محصول گشنیز شهرستان نهاوند
  2. ایجاد مرکز تحقیقات گشنیز واقع در دانشگاه نهاوند
  3. برگزاری جشنواره گشنیز با محوریت دانشگاه نهاوند
  4. ایجاد صنایع تبدیلی، جلوگیری از خام فروشی و به تبع آن نوسانات تولید این محصول در سطح شهرستان
  5. انجام پروژه های مشترک دانشگاهی با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان
  6. استفاده از ظرفیت ویژه نماینده شهرستان در خصوص اخذ اعتبارات جهت انجام فرایندهای تحقیقاتی و پژوهشی
  7. برگزاری سمینار تخصصی گشنیز با ایجاد زیرساخت های مناسب و برند سازی آن
  8. پژوهش‌های سازمان یافته در خصوص اصلاح بذر گیاه گشنیز با استفاده از تجربیات کشورهای فعال در این حوزه
  9. انجام پژوهش‌های آزمایشگاهی با استفاده از پتانسیل آزمایشگاه‌های دانشگاه در زمینه کودهای آلی استفاده شده در کشت محصول.

 

 

«روابط عمومی»