راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کیفیت عسل در دانشگاه نهاوند

برای اولین بار در شهرستان نهاوند، آزمایشگاه تشخیص کیفیت عسل در دانشگاه نهاوند راه اندازی گردید. با توجه به حجم تولید عسل و برخورداری نهاوند از طبیعت و زیرساخت‌های طبیعی برای تولید عسل مرغوب و با کیفیت و از طرفی ضرورت سنجش عیار و کیفیت عسل تولید شده به منظور حضور توانمند در بازار رقابتی و بازاریابی داخلی و بین المللی، راه اندازی این واحد آزمایشگاهی در دانشگاه نهاوند، حرکتی خوب و مقدمه ای برای گسترش ارتباط واحدهای علمی پژوهشی با حوزه تولید و صنعت خواهد بود. در همین راستا و با بررسی فاکتورهای متعدد از جمله: آزمون قندها، آزمون رطوبت و وضعیت ظاهری، فعالیت دیاستازی، پرولین، اسیدیته آزاد و… (در جهت تشخیص کیفیت، تازگی و طبیعی بودن عسل)، این آزمایشگاه آمادگی پذیرش نمونه‌های ارسالی عسل جهت ارزیابی و آنالیزهای کیفی ذکر شده را دارد.
دانشگاه نهاوند شماره‌ تماس ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰ (داخلی ۱۰۷۹ و ۱۰۳۸) را جهت ارتباط و هماهنگی متقاضیان (دروقت اداری) اعلام نموده است.
شماره واتساپ : ۰۹۹۸۱۰۶۰۲۲۴