اطلاعیه آموزش الکترونیکی برای دانشجویان

 با  آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان گرامی. جهت آشنایی هر چه بیشتر شما با سامانه های آموزش الکترونیکی دانشگاه سه شیوه نامه تهیه شده است. ابتدا دستورالعمل کلی را مطالعه کرده و سپس دو شیوه نامه آموزشی ادوب کانکت و درس افزار را مطالعه نمایید.

ضمنا سامانه تدریس نیم سال ۴۰۰۱ (درس افزار و آدوب کانکت) برای مجتمع آموزش عالی نهاوند به شرح زیر میباشد:
آدرس سامانه درس افزار : https://cw2.basu.ac.ir

آدرس سامانه آدوب کانکت(جهت شرکت در کلاس های آنلاین): http://vc2.basu.ac.ir

 

شیوه نامه کلی آموزش مجازی

 

آموزش تصویری درس افزار

 

آموزش تصویری ادوب کانکت