اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص دانشجویانی که مغایرت معدل دارند

 

به اطلاع دانشجویان ارجمند دارای مغایرت معدل می رساند، با توجه به اطلاعیه ثبت نام دانشجویان نیمسال تحصیلی ۱-۱۴۰۰ ؛ ثبت نام پذیرفته شدگان دارای مغایرت معدل و یا مغایرت در نمرات موثر در قبولی؛ تا حصول پاسخ استعلام از سازمان سنجش به صورت مشروط بوده است و طبق استعلام گرفته شده از سازمان سنجش مبنی بر اعلام اسامی مغایرت معدل، تعدادی از ثبت نام شدگان دارای این مغایرت شناخته شدند؛ لذا مسئولین دانشگاه بوعلی سینا و مجتمع آموزش عالی نهاوند از طریق مکاتبه با سازمان سنجش در حال پیگیری موضوع می باشند.بر این اساس وضعیت نامبردگان تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در این سازمان در دست بررسی خواهد بود.

لذا ادامه تحصیل دانشجویان مذکور تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی به صورت موقت بلامانع است و نمرات آنها در کارنامه ثبت خواهد شد.

همچنین افراد مشمول میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس ذیل نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نمایند.

دانشجویان در هنگام ثبت درخواست؛نسبت به تعیین تکلیف و ارائه نامه به این دانشگاه اشاره کنند.

. https://request.sanjesh.org/noetrequest/login/