27 تیر 1398 ساعت 22:07

1-     دانشجو مسئول حفظ و نگهداری اموال شخصی و یا دولتی که تحویل گرفته است می­باشد و ناظمه خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

2-       دانشجویان حق تعویض و جابجایی و یا واگذاری محل و اموال دولتی در اختیار خود به دیگران را ندارند. در صورت عدم رعایت برابر مقررات رفتار خواهد شد.

3-      ساعات ورود و خروج در ایام تحصیلی و روزهای تعطیلی در فصول مختلف از طریق مسئول امور خوابگاه ها تعیین و اعلام می­گردد.

4-     هر یک از آشنایان و یا بستگان دانشجو که به عنوان مهمان مراجعه فرمایند پس از شناسایی و تکمیل فرم ورودی به همراه میزبان می­توانند وارد خوابگاه شوند.

5-      نگهداری و استفاده از ابزار آلات غیرقانونی در خوابگاه ها ممنوع است.

6-       دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسایل الکتریکی اتاق خود را کاملاً خاموش کند.

7-      در صورتی که در امورتاسیساتی اتاق های مسکونی خوابگاه و اماکن عمومی ساختمان نظیر حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه از قبیل مشکلات برقی، انشعابات آب و گاز و ... خللی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعویض و جابجایی داشته باشند دانشجویان ساکن موظفند مراتب را کتباً به ناظمه خوابگاه اطلاع دهند تا بررسی و اقدام لازم به عمل آید مسئولیت عدم اطلاع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود به عهده دانشجویان آن محل می باشد.

8-      انتشار هرگونه اعلامیه و نوشتن شعارهای مغایر با اصول و موازین جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام موجب اخراج از خوابگاه و تعقیب قانونی می­گردد.

9-     اعلام ورود و خروج دانشجویان طی ثبت در دفترچه مربوطه در دفتر سرپرستی خوابگاه انجام می شود .

10-  اگر در هر زمان و به هر دلیل دانشجو از ادامه سکونت در خوابگاه منصرف شود ( اخراج، فارغ التحصلی، ترک تحصیل، میهمان به دانشگاه های دیگر، مرخصی تحصیلی و ... ) لازم است ظرف مدت 48 ساعت برگه تخلیه از مسئول خوابگاه دریافت نماید و آن را به مسئول امور خوابگاه ها تحویل دهد در غیر این صورت کل مدت جزء سنوات خوابگاهی وی محسوب خواهد شد.

11-  از ساعات 23 تا 6 بامداد در خوابگاه سکوت عمومی اعلام می شود و در این ساعات ساکنین خوابگاه و مسئولین ملزم به رعایت سکوت و آرامش خواهند بود.

12-  به منظور جلوگیری از هر گونه پیش آمد ناگوار ناظمه خوابگاه مجاز است با استفاده از کلیدهای اضافی اتاق ها که در اختیار دفتر سرپرستی خوابگاه می­باشد در مواقع ضروری به اتاق های خوابگاه مراجعه و سرکشی نماید و دانشجویان موظفند در این رابطه همکاری لازم به عمل آورند.

13-  چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود اطلاعات نادرست داده است ضمن معرفی به کمیته انضباطی دانشجویان سکونت وی لغو و جریمه مدت سکونت با احتساب 5 برابر هزینه سکونت در خوابگاه دریافت خواهد شد.

14- تردد در محوطه و مکان های عمومی خوابگاه ها با پوشش نامناسب ممنوع است.

15- در صورت تأخیر دانشجو موظف است مدارک لازم مبنی بر موجه بودن تأخیر خود را به مسئول خوابگاه ارائه نماید.

16-  دانشجویی که ماهیانه بیش از سه مورد تاخیر یا غیبت غیر موجه داشته باشند برابر مقررات انضباطی برخورد و نهایتاً از خوابگاه محروم خواهد شد.

17-  کلیه دانشجویان در طول تعطیلات تابستان موظف به تخلیه خوابگاه ها هستند و دانشگاه هیچ گونه تعهدی مبنی بر ارائه خوابگاه در تابستان ندارد.

 

  

  اهم وظایف دانشجو در زمان سکونت در خوابگاه :

1-     رعایت قوانین و مقررات عمومی، اخلاقی و انضباطی خوابگاه

2-      حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه

3-      رعایت شئونات اسلامی و نظم و انضباط و شعائر دانشجویی

4-     عدم ایجاد مزاحمت و سر و صدا در خوابگاه و احترام به حقوق دیگران

5-     استفاده صحیح از امکانات خوابگاه

6-      همکاری نزدیک و صمیمانه با ناظمه های خوابگاه

7-     تأمین لوازم شخصی، پتو، ملحفه، بالش، تشک و ...

8-     تخلیه خوابگاه بر اساس اعلام مسئول امور خوابگاه ها در مهلت تعیین شده، دریافت برگه تخلیه از خوابگاه و تحویل آن به اداره امور خوابگاه ها .

9-     نظافت اتاق های خوابگاه و رعایت بهداشت عمومی به عهده ساکنین است.

10- استعمال دخانیات در خوابگاه ممنوع است.

 

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group