29 خرداد 1398 ساعت 07:10

اداره خوابگاه ها زیر مجموعه معاونت دانشجوئی و فرهنگی می باشد و هدف آن رسیدگی به تقاضای دانشجویان در زمینه خوابگاه و خدمات رسانی بهتر در این جهت می باشد.

اهم فعالیت هائی که در اداره خوابگاه ها باعنایت به قوانین صندوق رفاه و تصمیمات شورای خوابگاه دانشگاه صورت میپذیرد به شرح ذیل میباشد:

1-       اسکان دانشجویان

2-       نظارت برعملکرد ناظمه خوابگاه ها به منظور ارائه خدمات بهینه به دانشجویان ساکن

3-     تشکیل شورای خوابگاه متشکل از معاونت دانشجویی و ناظمه خوابگاه ها با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی ارائه خدمات رفاهی و تلاش جهت مرتفع کردن مشکلات موجود. (با توجه به پیشنهادات نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی دانشگاه)

4-       سرکشی و بررسی مشکلات خوابگاه ها بصورت روزانه

5-       نظارت بر رعایت کلیه قوانین عمومی وانضباطی خوابگاه ازطرف دانشجویان

6-     عضویت دانشگاه در کمیته تخصصی خوابگاه صندوق رفاه دانشجویان به همراه دانشگاه های مطرح جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات به دانشجویان.

7-       پیگیری جهت وصول اجاره بهاء خوابگاه ها بصورت نقدی و ارسال گزارش به صندوق رفاه دانشجویان بمنظور دریافت اعتبارات تعمیر و تجهیز خوابگاه

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group