29 خرداد 1398 ساعت 07:12

نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی

روزانه

شبانه

اتاق 4 نفره: 300000

اتاق 4 نفره: 480000

اتاق 6 نفره: 275000

اتاق 6 نفره:460000

اتاق 8 نفره: 225000

اتاق 8 نفره:430000

اتاق 9 نفره به بالا: 200000

اتاق 9 نفره به بالا: 415000

 

-         شماره حساب واریز هزینه خوابگاه: 0109453136007 بانک ملی. به نام دانشگاه نهاوند

-         پس از واریز مبلغ مشخص جهت رزرو قطعی اتاق، تصویر فیش واریزی را به شماره 08133493002 فکس نمایید.

-         ثبت نام خوابگاه ها صرفا به صورت دستی انجام می پذیرد و اینترنتی نمی باشد.

-         دانشجویان گرامی در هنگام مراجعه به دانشگاه اصل فیش واریزی را به همراه داشته باشند.

-         جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08133493003 تماس حاصل فرمایید.

 

 

خوابگاه فرزانگان

شماره اتاق

ظرفیت

101

10 نفره

102

10 نفره

103

12 نفره

104

6 نفره

105

6 نفره

106

6 نفره

107

6 نفره

108

6 نفره

109

6 نفره

110

12 نفره+2

111

10 نفره

112

10 نفره

113

10 نفره

114

8 نفره

115

8نفره

116

10 نفره

118

6 نفره

119

6نفره

120

6نفره

121

12 نفره+2

122

10 نفره+2

123

10 نفره

                                                        

خوابگاه مریم

شماره اتاق

ظرفیت

201

6 نفره +2

202

6 نفره

203

6 نفره

204

6 نفره

205

4نفره+2

206

6 نفره+2

207

4 نفره

208

4 نفره

209

6 نفره

210

8 نفره

211

 

212

8 نفره

213

6 نفره+2

214

6 نفره+2

215

4 نفره

216

4 نفره

217

6 نفره

218

6 نفره

219

6 نفره

220

6 نفره

221

4 نفره

222

8 نفره

223

4 نفره

224

4 نفره+2

225

6 نفره

226

6 نفره

خوابگاه مریم

227

6نفره

228

6نفره

229

8نفره

230

8نفره

231

6نفره+2

 

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group