05 فروردين 1398 ساعت 12:19

به همت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و نيز با همکاري مرکز مشاوره کارگاه مهارت هاي پيش از ازدواج برگزار گرديد. هدف از اين کارگاه کمک به افراد برای انتخاب همسر مناسب و همچنين آموزش مهارت های تامین سلامت روانی خانواده می باشد.

روابط عمومی

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group