03 بهمن 1397 ساعت 03:30

جمعی از دانش آموزان هنرستان زکیه که در رشته کشاورزی مشغول به تحصیل می باشند، از دانشگاه بازدید نمودند. هدف از برپایی این مراسم که با استقبال اساتید حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی همراه بود؛ شناسایی بهتر آموزش عالی در سطح شهرستان با توجه به وضعیت مناسب زیرساخت های کشاورزی آن و نیز استفاده از پتانسیل های دانش آموزان بومی می باشد. ایشان در ادامه از بخش های مختلف دانشگاه، سایت اصلی، آزمایشگاه ها، گلخانه و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز بازدید به عمل آوردند.

روابط عمومی  

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group