27 مهر 1398 ساعت 15:17

پیرو پیگیری‌های صورت پذیرفته و حضور (هفته گذشته) دکتر مرادی مخلص در سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ارتقاء وضعیت بودجه و اعتبارات دانشگاه نهاوند و دیدار با رئیس امور آموزش عالی آن سازمان و کارکنان مربوطه، روز سه شنبه مورخ 98/03/28 کارشناسان حوزه آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در دانشگاه نهاوند حضور یافتند.

طی این دیدار ضمن بازدید از روند تکمیل و بهره برداری سایت جدید دانشگاه نهاوند گزارش کاملی در خصوص وضعیت اعتبارات، مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه مطلوب دانشگاه نهاوند ارائه و وضعیت اعتبارات و بودجه‌های عمومی دانشگاه نیز بررسی شد که با توجه به وجود نیازهای اعتباری و عمرانی دانشگاه نهاوند و تایید کارشناسان بازدید کننده، راهکارهای اصلاح و ارتقاء بودجه عمومی دانشگاه ارائه و مقرر شد با مساعدت حوزه مدیریت آموزش‌ عالی در سازمان برنامه و بودجه، موضوع به صورت ویژه پیگیری شود.

 

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group