27 مهر 1398 ساعت 15:17

با پیگیری های به عمل آمده از سوی ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر مرادی مخلص با معاونت اداری و مالی صندوق رفاه دانشجویی کشور جناب آقای دکتر مرادی پور در دفتر ایشان مذاکراتی در خصوص وضعیت فعلی سراهای دانشجویی دانشگاه به عمل آمد. در این دیدار صمیمانه دکتر مرادی مخلص ضمن تشریح وضعیت کنونی این سراها و نیز با توجه به حساسیت ویژه و اهمیت دانشگاه تک جنسیتی نهاوند، خواستار توجه بیش از پیش این معاونت در خصوص جذب تسهیلات برای ارتقاء سراهای دانشجویی مذکورشدند، که خوشبختانه این مهم با موافقت و قول مساعد این معاونت همراه بود. 

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group