03 خرداد 1398 ساعت 08:07

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، زمان ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 962، از روز شنبه مورخ  15/02/1397  لغایت روز شنبه مورخ  29/02/1397  می باشد و کلیه دانشجویان ملزم به انجام ارزشیابی در تاریخ های فوق الذکر می باشند.

شایان ذکر است عدم انجام ارزشیابی منجر به عدم انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال بعد می گردد و تاریخ های فوق غیرقابل تمدید می باشد.

 

اداره آموزش دانشگاه

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group