26 مهر 1397 ساعت 03:49

با توجه به مصوبه7/خرداد/1397 شوراي آموزشي دانشگاه ارزشيابي اساتيد درنيمسال 962  صرفاً براي روز دوشنبه مورخ 28/03/97 در سامانه سما مجدد تمديد می گردد. 

 

                                                                                          اداره آموزش دانشگاه

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group