03 بهمن 1397 ساعت 02:05

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:

زمان ارزشیابی اساتید در نیمسال 971

تا تاریخ 1397/10/14 تمدید گردید.

 

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group