29 مرداد 1398 ساعت 01:52

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در شنبه مورخ 97/10/29 ساعت 8 صبح امتحان دارند می رساند به دلیل نامساعد بودن هوا امتحانات از ساعت 08:00 صبح به ساعت 12:00 تغییر یافته است و سایر امتحانات این روز در زمان قبلی برگزار خواهد شد. (صرفاً تغییر زمان شامل امتحان ساعت 8 صبح این روز می باشد)

 

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group