امور بین الملل

در راستای سیاست‌های دانشگاه در خصوص بهبود روابط بین الملل درعرصه جهانی و حرکت در جهت بین المللی شدن فعالیت‌های دانشگاه اساتید و پژوهشگران دانشگاه می‌توانند جهت برخورداری از هزینه اقامت و سفر خود به دانشگاه‌های خارج از کشور برای پژوهش و فرصت‌های مطالعاتی از سازمان‌های معرفی شده در لینک‌های زیر اقدام نمایند.

 

نام اتحادیه / سازمان لینک سایت مربوطه
اتحادیه اروپا لینک
سازمان DAAD آلمان لینک