معرفی دانشگاه

 

تاریخچه دانشگاه نهاوند

 

 

دربهمن ماه سال ۱۳۸۱ پس از بازدید وزیر محترم وقت علوم ، تحقیقات و فناوری از شهرستان نهاوند و بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های این شهرستان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با پذیرش ۲۵ نفر دانشجو در رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا همدان شروع به فعالیت نمود.

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ با پیگیری های ریاست وقت دانشگاه و دستور وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مجتمع آموزش عالی نهاوند، که بزرگترین مجتمع آموزش عالی غرب کشور است با دو رشته جدید مهندسی کشاورزی و مهندسی صنایع ارتقاء یافت.

 

مجتمع آموزش عالی نهاوند در حال حاضر دارای ۳ دانشکده می باشد و با بهره گیری از دانش و تخصص ۱۵ عضو هیأت علمی در ۵ گروه آموزشی و تعداد ۶۰۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی به فعالیت خود ادامه می دهد.

اینک مجتمع آموزش عالی نهاوند به عنوان تنها مجتمع تک جنسیتی غرب کشور عهده دار وظایف و رسالتی سترگ در پهنه وسیع آموزش عالی ایران است، که در افق ۱۴۰۴ دانشگاهی “کارآفرین و مهارت گرا”، “تقاضامحور و فرصت ساز”، “مولد و برون گرا” و “اثربخش و پیشرو” خواهد بود و با هدف ارتقاء سطح توانمندی و مشارکت اجتماعی جوانان، برخوردار از جایگاه ممتاز در آموزش و نشر دانش‌های راهبردی و فناورانه و همسو با سایر فعالیت‌های خویش، محیطی شایسته برای پی ریزی کارایی و اثربخشی سپهر نظام حکمروایی آموزش عالی و پژوهش در منطقه با جذب و شکوفایی استعدادهای انسانی بومی، که پرورش دهنده فرزندانی متدین، خلاق، نوآور و کارآفرین با روحیه جهادی و اسلامی خواهد بود.  

 

روابط عمومی