برگزاری کارگاه علمی، آموزشی مجازی (ویژه اعضاء هیأت علمی) توسط ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر مرادی مخلص پیرو سلسله برنامه‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی مجازی در شرایط کرونا و آموزش از راه دور، به منظور دانش افزایی دانشگاهیان؛ صبح روز شنبه ۲۴ خرداد ماه کارگاهی تحت عنوان “آموزش آزمون سازی و ارزشیابی الکترونیکی با تأکید بر تجارب ملی” را ویژه اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه، برگزار نمودند.

 

 

«روابط عمومی»