برگزاری کارگاه دانش افزایی ویژه اعضاء هیات علمی

هم زمان با سی و یکم خرداد ماه و سالروز شهادت استاد شهید دکتر مصطفی چمران و نیز روز ملی بسیج اساتید، به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، کارگاهی تحت عنوان “آشنایی با مصادیق ماده یک آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیآت علمی”  با حضور دکتر عروتی موفق؛ معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا در دفتر ریاست دانشگاه نهاوند برگزار گردید.

 

 

«روابط عمومی»