آیین افتتاح زمین چمن مجموعه ورزشی مرحوم دکتر عبدالله عطایی

هم زمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ طرح‌های عمرانی فراوانی در دانشگاه‌های مختلف به صورت مجازی با توجه به شرایط حساس بحران کرونا در کشور و نیز ضرورت حفظ پروتکل‌های بهداشتی به بهره برداری رسید. در این بین دانشگاه نهاوند نیز مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنوعی خود را که مزین به نام ریاست اسبق دانشگاه نهاوند، شادروان دکتر عبدالله عطایی می باشد را توسط ریاست فعلی دانشگاه جناب آقای دکتر مرادی مخلص افتتاح و آماده بهره برداری نمودند.  

 

 

 

 

«روابط عمومی»