انتصاب سرکار خانم دکتر مهتاب صالحی به عنوان سرپرست مدیریت آموزش دانشگاه

سرکار خانم دکتر مهتاب صالحی

انتصاب شایسته سرکارعالی را به سمت سرپرست مدیریت آموزش دانشگاه تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند متعال سلامت، سعادت و توفیق روزافزون شما را در تحقق اهداف آموزش عالی کشور در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواستاریم.

 

                                                      

 

 «روابط عمومی»