بازدید ریاست اداره برق و معاونت شهرداری از دانشگاه نهاوند

صبح روز سه شنبه  ۲۰ آبان ماه دانشگاه نهاوند میزبان ریاست اداره برق، جناب آقای مهندس ذاکر، معاونت توسعه و پشتیبانی اداره برق، جناب آقای مهندس سخائی و نیز معاونت شهرداری جناب آقای حسنوند بودند. در این نشست جناب آقای دکتر قیاسی ضمن تشریح موقعیت جغرافیایی، فضاهای عمرانی و کارگاه‌های علمی و آموزشی و نیز توسعه و پیشرفت دانشگاه که به تبع خود بر جنبه های گوناگون موقعیت شهرستان تاثیر بالقوه خواهد داشت؛ خواستار همکاری‌های مطلوب این مراکز با دانشگاه شدند. 

 

 

«روابط عمومی»