اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی

نتایج مسابقه کتابخوانی ویژه دانشگاهیان دانشگاه نهاوند به شرح ذیل می باشد:

کارمندان:

 آقای احمد پیرحیاتی

دانشجویان:

 خانم اعظم سیدی رزاز

خانم یاسمن خزایی

** لازم به ذکر است نفرات برگزیده برای دریافت جوایز خود به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.**