برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و اساتید محترم مدعو می رساند در راستای توانمندسازی درخصوص برگزاری امتحانات به صورت مجازی در سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)، کارگاه آموزشی توسط جناب آقای مهندس ترابی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ رأس ساعت ۲۱:۰۰ به صورت الکترونیکی برگزار می گردد.

 

لینک ورود به کارگاه:

https://vc9.viannacloud.ir/rbju37jve8un