برگزاری جلسه مجازی معرفی رشته‌های موجود در دانشگاه

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می‌رساند:

💠💠💠💠 جلسه مجازی معرفی رشته‌های موجود در دانشگاه نهاوند با حضور مدیران گروه های آموزشی، روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار می گردد. حضور کلیه دانسجویان جدیدالورود در این جلسه الزامی می باشد.

 

گروه لینک ورود به جلسه
مهندسی صنایع https://vc9.viannacloud.ir/rwat0ub6kz2t/
شیمی کاربردی https://vc9.viannacloud.ir/rhv4il9udg0i/
علوم ورزشی https://vc9.viannacloud.ir/rxlqx7vjpsbh/
علوم و مهندسی باغبانی https://vc9.viannacloud.ir/rqxkf2fmrcl4/

 

💠💠💠💠 لازم به ذکر است جلسه معرفی دروس عمومی در کارگاه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح برگزار می گردد. حضور کلیه دانسجویان جدیدالورود در این جلسه الزامی می باشد.

 

گروه لینک ورود به جلسه
دروس عمومی https://vc9.viannacloud.ir/r9p7zo2a3xwn/