برنامه کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹

روز تاریخ ساعت عنوان کارگاه مدرس کارگاه مخاطبان محل برگزاری لینک کارگاه
چهارشنبه ۱۹/۰۹/۱۳۹۹ ۱۰-۱۲ استانداردهای عسل طبیعی و کارآفرینی در حوزه زنبورداری دکتر حسین خسروی و آقای درویشی اعضای هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/ruu0k22hv6fp
 

شنبه

 

۲۲/۰۹/۱۳۹۹

۹-۱۰:۳۰ Publication دکتر واحد قیاسی اعضای هیأت علمی سالن جلسات
۱۱-۱۲:۳۰ ارزهای دیجیتال دکتر الهام فرزانگان اعضای هیأت علمی سالن جلسات
۱۶-۱۸ ورزش در زنان و مردان ۲۵ تا ۶۰ سال در سلامت و بیماری دکتر معصومه سیف دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/r36azqk1lwno
 

یکشنبه

 

۲۳/۰۹/۱۳۹۹

۹-۱۲ آموزش تهیه طرح توجیهی (Business Plan) مهندس هنگامه هادیان اعضای هیأت علمی/ کارمندان/ دانشجویان سالن جلسات https://vc9.viannacloud.ir/rzjxunfxjrmn
۱۶-۱۸ آشنایی با مفاهیم استارتاپ، کارآفرینی فناورانه  و نحوه تأسیس شرکت های دانش بنیان دکتر لاهوتیان اعضای هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/rmz0t3n2oe1p
 

دوشنبه

 

۲۴/۰۹/۱۳۹۹

 

۹-۱۰:۳۰ بایدها و نبایدها در چاپ مقالات به زبان انگلیسی دکتر محمود ینکی ملکی اعضای هیأت علمی سالن جلسات
۱۱-۱۲:۳۰ درد قدامی زانو، درمان محافظه­کارانه، تمرین درمانی دکتر شهاب الدین باقری اعضای هیأت علمی/ کارمندان/ دانشجویان سالن جلسات https://vc9.viannacloud.ir/rxir4rnshmd8
۱۶-۱۸ کارآفرینی دکتر عاطفه ملکیان دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/rmyl0lk4j1u6
 

سه شنبه

 

۲۵/۰۹/۱۳۹۹

۹-۱۰:۳۰ دانشگاه کارآفرین دکتر مهرداد پویا اعضای هیأت علمی/ کارمندان/ دانشجویان سالن جلسات https://vc9.viannacloud.ir/roack565awl9 
۱۱-۱۲:۳۰ رنگ­های طبیعی و مصنوعی دکتر ملیحه السادات صفایی اعضای هیأت علمی ،کارمندان، دانشجویان سالن جلسات https://vc9.viannacloud.ir/r52wdik4v6ej
۱۶-۱۸ فعالیت بدنی و متابولیت ها (ویژه دانشجویان) دکتر مهبانو قادری دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/rry8in5vec51
 

چهارشنبه

 

۲۶/۰۹/۱۳۹۹

۹-۱۲ آموزش LATEX دکتر فرشته یعقوبی اعضای هیأت علمی سالن جلسات  
۱۶-۱۸ گشنیز زردانه شهرستان نهاوند دکتر حسین خسروی اعضای هیأت علمی/ کارمندان/ دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/r4oivx3wln2o
پنجشنبه ۲۷/۰۹/۱۳۹۹ ۱۰-۱۲ محلول سازی و انواع آن دکتر آمنه امانی اعضای هیأت علمی/دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/r5uga0tzcruz
شنبه ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ ۱۰-۱۲ اقتصاد بدون نفت با راه­اندازی شرکت­های دانشگاهی دکتر رایان راد اعضای هیأت علمی/ کارمندان/ دانشجویان https://vc9.viannacloud.ir/rv6hemd1wr9i