حضور معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای استان در دانشگاه نهاوند

ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه سال جاری دانشگاه نهاوند میزبان حضور معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای استان جناب آقای مهندس زارعی، ریاست اداره فنی و حرفه ای واحد برادران شهرستان جناب آقای مهندس ترکمان و همچنین ریاست اداره فنی و حرفه ‎ای واحد خواهران شهرستان، سرکار خانم فاطمی و  هیات همراه ایشان بودند. محورهای مطرح شده در این نشست  که با حضور معاون اداری مالی و همچنین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه همراه بود؛ به شرح ذیل می‌باشد.

  1. ایجاد تفاهم نامه دوسویه در خصوص استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای استان و پیاده سازی زیرساخت‌های کارگاهی و آموزشی با محوریت دانشگاه
  2. تربیت نسل کارآفرین و متخصص، جهت ورود به بازار کار و سرمایه
  3. همکاری در برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک
  4. همکاری در طراحی و اجرای دوره‌های آموزش مهارتی به صورت مجازی
  5. توانمندسازی دانشگاهیان دانشگاه نهاوند در راستای تجارب فنی، مهارتی و حرفه‌ای
  6. استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت‌ها و تکالیف.

 

 

«روابط عمومی»