برگزاری هشتمین دوره از آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی به میزبانی دانشگاه نهاوند

هشتمین دوره از آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی در روز پنج شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه نهاوند با ۶۷۵ نفر داوطلب در دو حوزه خواهران (واقع در هنرستان شهید سلیمانیان) و برادران (دانشگاه نهاوند) برگزار گردید. همچنین دومین مرحله از آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۹، در روز جمعه ۱۲ دی ماه با ۴۴۷ داوطلب با موفقیت برگزار شد.

 

 

 

«روابط عمومی»