حضور کارگروه عمران و توسعه شهرستان دفتر نماینده، در دانشگاه

ظهر روز یکشنبه ۲۱ دی ماه سال جاری، دانشگاه نهاوند میزبان حضور کارگروه عمران و توسعه شهرستان دفتر نماینده بود. در این مراسم؛ ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر قیاسی ضمن خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، در ابتدا توضیحات مبسوطی در خصوص فضاهای عمرانی، موقعیت جغرافیایی و اقلیم نابی که دانشگاه در آن محصور می باشد، را ارائه نمودند. در ادامه ضمن بازدید از طرح های عمرانی دانشگاه توسط کارگروه مذکور، در خصوص توسعه بوم گردی و نیز زیباسازی و نماد سازی فضاهای شهری بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

 

 

«روابط عمومی»