آغاز همکاری های دوجانبه دانشگاه با مدیران کل ستاد بحران همدان و نیز جمعیت هلال احمر استان همدان

مدیر کل ستاد بحران استان، جناب آقای مهندس طالب و نیز مدیرکل جمعیت هلال احمر استان، جناب آقای مهندس سنجر بیگی پس از حضور در دانشگاه نهاوند با ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر قیاسی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست دکتر قیاسی ضمن تشریح موقعیت مسیل منتهی به ورودی دانشگاه نهاوند و نیز تهدیدها و فرصت هایی که ناشی از وجود آن در مسیر ارتباطی به دانشگاه می باشد، در خصوص آمایش منطقه و نیز استفاده از ظرفیت آبی آن در انجام امور کشاورزی مربوط به پروژه های دانشگاه با جناب آقای مهندس طالب، به گفتگو پرداختند.

در ادامه ایشان در خصوص همکاری های دوجانبه در خصوص استفاده از ظرفیت سازمان هلال احمر در امور آموزش همگانی، امدادگری و انجام دوره های مهارت افزایی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان، اعضاء هیات علمی و همکاران دانشگاهی و نیز استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه برای همکاری های متقابل ابزار آمادگی نمودند. 

 

 

«روابط عمومی»