بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه نهاوند از کارخانه روغن نگین

به همت معاونت آموزشی و پژوهشی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و نیز به منظور تعامل و ارتباط موثر بین اساتید دانشگاه و صنعت و در جهت کمک به مشکلات موجود در صنایع کشور، جمعی از اساتید دانشگاه نهاوند از بخش‌های مختلف کارخانه روغن نگین نهاوند بازدید به عمل آوردند. در این برنامه اساتید دانشگاه از نزدیک با عملیات استخراج، روغن کشی و تصفیه دانه های مختلف روغنی ذرت، سویا و … آشنا شدند.

 

 

 

 

«روابط عمومی»